Εν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Καβάλας

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καβάλας

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Καβάλας

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2513/Β’/12-8-2016 και ξεκίνησε να λειτουργεί και να δέχεται μαθητές στις 24-10-2016.

Τον Ιούνιο του 2017 έγινε μετατροπή και μετονομασία σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Καβάλας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ).

Έχει έδρα την Καβάλα στο πρώην Πειραματικό Σχολείο και συστεγάζεται με το 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Είναι ένα σχολείο που φοιτούν πλέον 72 μαθητές.

Το σχολείο μας απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο δύναται να εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη για το Γυμνάσιο και τέσσερα έτη για το Λύκειο.

Στο Γυμνάσιο διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας του τυπικού γυμνασίου.

Στο Λύκειο διδάσκονται τα μαθήματα του απογευματινού ΕΠΑΛ και λειτουργούν τρεις τομείς.

α) Τομέας Γεωπονίας και Περιβάλλοντος
β) Τομέας Πληροφορικής
γ) Τομέας υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. λειτουργεί, επίσης, η Ζώνη Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων.

Στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιείται η διδασκαλία βασικών θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στο Ενιαίο Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο, με στόχο:

α) την προετοιμασία και εξοικείωση των μαθητών με τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την παροχή σχετικών γνώσεων και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και

β) την αξιοποίηση των κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε χώρο δημιουργίας και επαγγελματικής προετοιμασίας.

Στο μάθημα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας στους μαθητές και στη σχολική μονάδα να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών – επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες, τόσο των μαθητών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η Ζώνη αυτή καλύπτει γενικότερα θεματικά πεδία που αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή/-τριας και επιπλέον μέσα από αυτές τις «δημιουργικές δραστηριότητες» δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν και κενά σε διάφορα γνωστικά πεδία μαθημάτων και επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών.

Προσφέρει παιδαγωγικό έργο σε νέους και νέες επιτελώντας παράλληλα και σπουδαίο κοινωνικό έργο τόσο για την κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξή τους, όσο και την ενδυνάμωση, ηθική ενίσχυση και συμπαράσταση των οικογενειών και του οικείου περιβάλλοντός τους.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γυμνασίου / Εσπερινού ΕΠΑΛ

Οι μαθητές μας διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας του τυπικού Γυμνασίου / Εσπερινού ΕΠΑΛ

Μαθήματα Ειδικότητας Εσπερινού ΕΠΑΛ

Οι μαθητές μας διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας του Εσπερινού ΕΠΑΛ

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Οι μαθητές απολαμβάνουν την υποστήριξη που τους αξίζει.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Συνεργάζεται σε ατομική ή ομαδική βάση (μικρές ομάδες), με παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο ειδικό πρόβλημα κοινωνικής ή προσωπικής φύσης.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Αξιολογεί, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών και συντάσσει ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Έχει ως κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας των μαθητών, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Είναι ειδικός στην καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας που είναι σημαντική για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και του μηχανισμού της ανάγνωσης.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Αξιολογεί τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των μαθητών, προσδιορίζει τις ανάγκες τους και καθορίζει τους θεραπευτικούς στόχους.

Ημερίδα «Φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα: Αντιμετώπιση, Πρόληψη, Ερμηνεία»
06 February 2022
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου με τη μορφή συζήτησης σε τρία «στρογγυλά τραπέζια».
Bravo Schools 2021
Το σχολείο μας, Εν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Καβάλας, συμμετείχε στο #BravoSchools 2021 και την Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης #BravoSustainabilityWeek.
Η Τέχνη Της Φωτογραφίας
Οι μαθητές της Α' Λυκείου του Εν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Καβάλας παρουσιάζουν τις φωτογραφικές δημιουργίες τους.
Σχολική Εφημερίδα Ιανουαρίου 2021
Κυκλοφόρησε η σχολική εφημερίδα Ιανουαρίου 2021 του Εν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Καβάλας.
Project Παρουσίασης Δράσεων Γεωπονίας
Οι μαθητές της ειδικότητας Πληροφορικής δημιούργησαν μία παρουσίαση των δράσεων του τμήματος της Γεωπονίας.